Malagasy Advantista Frantsa Atsimo

Malgache Adventiste France Sud et Amis

Accueil EDS Historique Contact

FANAZAVANA FANAMPINY

momba ny taratasy fisoratana anarana :


* Ilaina ny manamarika fa ny toerana hanaovana ny fotoam-pivavahana sy hihaonana amin’ity MAFA 2015 ity, dia ao anatin’ny Camping ihany. Izany hoe tsy hisy ny fivezivezena amin'ny fiara, ny zoma hariva, ny sabata tontolo, ary ny alina.

* Izany indrindra, mba hahamora ny fandaminana sy fitsinjovana ny tsirairay, no mahatonga antsika hanomana sakafo sabata atoandro sahaza sy tiana any anaty trano hitobiana (mobil-home) izay misy ny ilaina rehetra.

* Etsy andaniny, dia tsarovy fa manomana « mofo mitam-pihavanana sy firahalahiana ary fialàna hetaheta » koa ireo mpikarakara ny tolak'andro izay azo antoka fa tsy hamela antsika ho noana ara-panahy sy ara-nofo. Tsy adino koa ny fiarahantsika misakafo hariva toy ny mahazatra.

* Raha toa ka misy anefa, nohon'ny antony tsy azo hanoharana mihitsy, maniry ny hanomanana sakafo ny sabata atoandro, dia vonona ny hikarakara izany am-pifaliana sy amin'ny sarany antoniny indrindra izahay (eo amin’ny 10 euros eo isan’olona). Ilaina ny mamandrika mialoha io tsy fahafahana manohatra io.

* Ireo izay maka ny « fonosana sabata » (forfait sabbat) ka mitondra sakafo dia azo hatao tsara ny misakafo ao amin’ny toerana hivoriana raha mby vao vita ny fotoana maraina (misy ny latabatra sy ny fanamanàna sakafo).


Misaotra Tompoko.


ANNEXE à la fiche d’inscription :


* La salle où vont se dérouler les différentes activités du week-end de la MAFA 2015, fait partie intégrante du camping. De ce fait, les participants pourront rejoindre cette salle sans utiliser leurs voitures, le vendredi soir, la journée du sabbat ainsi que le samedi soir.

* Ainsi, pour le bien-être de chacun et pour optimiser l’organisation de la journée de sabbat, il a été proposé de prendre nos repas de sabbat midi dans les mobil-homes. Le mobile-home dispose d'une terrasse et d'une cuisine entièrement équipée pour nous permettre de nous retrouver entre amis ou en famille afin de partager des moments ou des repas ensemble dans un cadre agréable.

* En contrepartie, une collation fraternelle et conviviale sera organisée pendant le concert du samedi après-midi. Le samedi soir, tous les participants se retrouveront tous dans la salle autour d’un bon repas. Un bon repas, respectant l’esprit et la tradition de la MAFA, sera servi.

* Néanmoins, si certaines personnes, ne pouvant pas vraiment faire autrement, souhaitent que le repas du sabbat midi leur soit préparé et fourni, nous aurons la possibilité de nous en occuper moyennant la somme modique de 10 euros par personne. Une réservation préalable est indispensable, dans ce cas.

* Ceux qui opteront pour le « forfait Sabbat » et qui auront pris soin d’apporter leur repas de midi, auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’utiliser la salle après les activités du sabbat matin (des tables et des fours microondes y seront disponibles).


Merci de votre compréhension.


MAFA 2015 : du 24 avril au 26 avril 2015

Miarahaba antsika,


Miha-antomotra tokoa ity ny fotoana izay hihaonantsika indray amin'ny MAFA 2015.
Efa azontsika atao tokoa izao ny mameno ny taratasy fisoratana anarana, hahafahana hanatrika izany


© MAFA-2017 l 12, rue du Lac Bleu, 81370 SAINT SULPICE