Malagasy Advantista Frantsa Atsimo

Malgache Adventiste France Sud et Amis

Accueil EDS Historique Contact

Miarahaba antsika,


Miha-antomotra tokoa ity ny fotoana izay hihaonantsika indray amin'ny MAFA 2016.
Efa azontsika atao tokoa izao ny mameno ny taratasy fisoratana anarana, hahafahana hanatrika izany


Chargement...

Préparez votre voyage dès à présent pour ne pas rater notre rendez-vous annuel.

Ci-après l’adresse exacte du 25ème anniversaire de notre association. Venez nombreux. Invitez vos amis et connaissances pour faire connaître notre association.

Miarahaba antsika rehetra,


Mihatomotra ny fihaonanbentsika MAFA any Masseube ny 13 - 15 mai 2016 ho avy izao.

Ireto ary no tsara ho fantatra momba izany :

1- Ho fankalazana ny faha-25 taonan'ny Fikambanana MAFA dia fifaliana ho antsika ny mandray ny Filohan'ny federasiona advantista Frantsa Atsimo ny Pastora Daniel MONACHINI hitondra ny sakafom-panahy ho antsika manomboka ny zoma hariva ka hatramin'ny Alahady maraina.


Ny loha-hevitra dia : "FAÇONNEUR D’ESPÉRANCE"

Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny :

Zoma hariva 13/05 :

- Fandraisana ny mpandray anjara rehetra
- Fanombohana ny Sabata


Sabata maraina 14/05 :

- Sekoly sabata
- Fanompoam-pivavahana


Folakandro : Antsan-kira iarahana amin'ny" tarika NY MINO sy Laurent RAKOTOMAMONJY"


Hariva :   Takariva fialam-boly : " soirée récréative variée"

Azo alefa dieny izao ny " programme" amin'ireo tompon'andraikitry ny "soirée" mba azahoana manao mialoha ny fandaminana :


Pam , Mamy Razafindrabe
        tél: 0676311456 / 0622978553
        mail : zafindrabe@hotmail.fr


Alahady Maraina :

- Fampaherezana
- Fanatanjahantena sy lalao iraisana

2- Azontsika hianarana dieny izao ny hira Faneva izay hitantsika manaraka etsy ambony.

3- Mbola misokatra ny fisoratana anarana. Araraoty ny fotoana fa kely sisa. Indro etsy ambony ny takila fisoratana anarana ho an'izay mbola tsy nahavita izany.

a)- Misy karazany telo ny fatoriana :
- Misy ny efitra iraisana na "dortoirs collectifs" ho an'ny olona 4 na 5
- efitrano na "chambres" ho an'ny olona 1 na 2 na 3 na 4
- Misy trano mitokana na "chalets" ho an'olona 4 ka famandrihana alina roa misesy no fepetra ahazoana azy.

b)- Raha sakafo sabata antoandro na hariva fotsiny, na izy roa mitambatra dia mila misoratra anarana mialoha ihany koa.

d)- Ny lamba firakotra sy ondana dia handoavana 4€ isan'alina ho an'izay tsy mitondra.

e)- Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy :


Lalao RASOLOFOMANANA 
Tél: 0606426714
Mail : lalao.rz@free.fr

Tongava maro, mandraisa anjara fa izany ihany no hahalavorary sy hahavanona ny fotoanan-tsika.

Ambonin'izany rehetra izany dia samia mitondra am-bavaka ny fotoanantsika.
Andriamanitra anie homba antsika tsirairay avy.

Birao MAFA


© MAFA-2017 l 12, rue du Lac Bleu, 81370 SAINT SULPICE